Ուրծաձորի միջնակարգ դպրոց

2018 3-rd erams

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

2018 2-rd erams

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

2018 թվականի 2-րդ եռամսյակ

2018 2-rd erams

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակ-ում

2018 2-րդ   եռամսյակ

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

 

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

ՀՀ-Արարատի-մարզի-ՈՒրծաձորի-միջնակարգ-դպրոցի-2018թ.-տարեկան-բյուջեի-նախագծի-նախնական-տարբերակ (1)

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Բյուջեի-նախագիծ-2018 (1)

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Ողջու՛յն, դպրոց

Գործարկվեց  ՈՒրծաձոր  գյուղի   միջնակարգ  դպրոցի   ինտերնետային  կայք  էջը:      Այն  կայքը,  որի  նպատակն  է      լուսաբանել  մեր    դպրոցի    բազմաբովանդակ  առօրյան , ջերմ  ու  մտերմիկ    դրսևորումները  ,  որ   ձևավորվել   են    մանկավարժների   և  աշակերտների  միջև  ,  որը  անցել  է  փառավոր   ճանապարհ    :    ՈՒրծաձորի  միջնակարգ  դպրոցը   արդեն   90  տարի   դարձել   է    կրթության  ,  դաստիարակության  և  ոգեկերտման      դարբնոց,  որտեղ   ուսուցչի   բարձր    պատասխանատվության    շնորհիվ  ,  յուրաքանչյուր   աշխատանք    իմաստավորվել  և      գեղեցկացել  է    հավատավոր  հոգու    լույսով,   նախաձեռնող  մտքի     թռիչքով    ու     ակնհայտ  ձեռքբերումներով :  Մեր   նպատակն  է  ներկայացնել     բազմավաստակ   մանկավարժների,  ու  նրանց  սաների   աշխարհը  , որոնք  կարողանում      են  իրականություն  դարձնել  ծնվող   երազները   և  գաղափարները:   Կազմակերպվում  են   միջոցառումներ  և   անցկացվում    բաց    դասեր,  որոնք   իրենց   թեմատիկ  ընդգրկումով,    ժամանակի     հրամայականին   արձագանքելու  և  սերունդ   կրթելու,    դաստիարակելու    գործում      անփոխարինելի   դեր   ունեն : Հայտնի  է   բոլորին՝  դպրոցն   է այն  միջավայրը   ,  որտեղ   ձևավորվում  է   անձի   ազգային—  հոգևոր     նկարագիրը ,    այստեղ  է  , որ  դեռահասը     գիտակցում  է   ազգային  պատկանելիությունը   և  արժեվորում   իր    եսը  : Սիրելի’   մանկավարժներ,   մենք   բոլորս   մեկ     նպատակի   ենք   ծառայում,   որպեսզի  մեր    աշխատանքի    արդյունքում    ձևավորվի   այն   դպրոցականն  ու    անհատը   ,  որն   իր   մեջ     պիտի   ունենա    հայրենիքի,  ազգի   մայրենիի,   պետականության   ու   մարդկային   պաշտամունքը: Հետևաբար՝   կայքի  հարստացման   ամենօրյա    աշխատանքում   լինենք    ակտիվ   և    ընթանանք    ազգապահպան,   հայապահպան   վեհ      նպատակներին    ընդառաջ՝  համապատասխանելով   դարի  և   ժամանակի    հրամայականին :

 

posted by urtsadzor in Չդասակարգված and have Comment (1)